Við vinnum fyrir þig

Translate to

Lög og Reglugerðir

Hér má finna ýmis lög og reglugerðir sem tengjast atvinnumálum.  


Lögum rétt verkafólks til uppsagnafrests og launa í veikinda og slysaforföllum

Lög um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

Lög um starfskjör launafólks og skildutryggingu lífeyrisréttinds

Lög um 40 stundavinnuviku

Lög um réttarstöðu starfsmanna við aðilasipti að fyrirtækjum

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 13/1997

Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 12/1997.

Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks nr. 51/1995.

Lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002

Foreign Nationals’ Right to Work

Lög um frjálsan atvinnu-og búseturétt innan Evropska efnahagssvæðisins

Lög um starfsmenntun nr. 19/1992

Lög um ábyrgðasjóð launa nr. 88/2003

Lög um hópuppsagnir nr. 63/2000

Lög um orlof nr. 30/1987

Lög um fæðingar og foreldraorlof

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur

Lög um aðbúnað, öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum  

Lög um Starfsmannaleigur 139/2005 

Reglugerð um greiðslu atvinnuleysisbóta nr. 545/1997

Reglugerð um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna kauptryggingar fiskvinnslufólks.

 Reglugerð um atvinnuréttindiútlendinga 339/2005

Reglugerð um greiðslu atvinnuleysisbóta til útlendinga með tímabundið atvinnuleyfi 329/2001

Reglugerð um ráðstafanir til þess að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti

Reglugerð um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum.553/2004

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustað.1000/2004

Reglugerð um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks.1056/2004