Við vinnum fyrir þig

Translate to

Kröfugerð vegna kjarasamninga – rafræn könnun !! Read below in english and polish !

Ágætu félagsmenn Bárunnar, stéttarfélags.

 

Senn líður að kjarasamningsgerð og nú þarf skýra mynd af vilja félagsmanna til kröfugerðar vegna kjarasamninga.

Félagið verður með rafræna könnun að þessu sinni á heimasíðu félagsins www.baran.is

Einnig verður hægt að taka könnunina á skrifstofu félagsins að Austurvegi 56 Selfossi 3. (hæð). Skrifstofan er opin alla virka daga kl. 08:00-16.00.

Könnunin verður opin dagana 31.08 2018 – 10.09 2018. Tveir heppnir félagsmenn verða dregnir út að lokum sem fá inneign á orlofsvef félagsins kr. 20.000 hvor.

https://orlof.is/baran/site/product/product_list.php

 

 


Dear members of the union Báran, stéttarfélag.

 

Soon we will be negotiating about the collective agreement and a wage increase so now we need a clear picture of the wishes from the union members.

The union will conduct an electronic survey on the union’s website www.baran.is.

The survey will also be available at the union’s office at Austurvegi 56, Selfossi 3. (floor). The office is open all weekdays from. 08:00 to 16:00.

The survey will be opened on 31.08.2018 and will end on 10.09.2018

When the surwey ends, two lucky members will be drawn to receive a credit on the union’s holiday web. 20.000.- isk each.

The credit can be used to pay for cottage, hotel tickets, flight certificate, camping card and more.

 

https://orlof.is/baran/site/product/product_list.php

 

Further information is on the union’s website.

 


Drodzy członkowie związków zawodowych Báran.

 

Zbliżamy się do zawierania nowych umów zbiorowych, dlatego ważne jest aby  stworzyć wyraźny zarys żądań związkowców dotyczący umów zbiorowych.

Tym razem związki będą przeprowadzać elektroniczną ankietę na swojej stronie internetowej www.baran.is.

Możliwe także będzie wzięcie udziału w ankiecie w biurze związków przy ul. Austurvegur 56, Selfoss.

Biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00.  Udział w ankiecie będzie można wziąść w dniach 31.08.2018-10.09.2018.

Na końcu dwoje szczęśliwców zostanie wylosowanych z grona związkowców i otrzyma po 20.000 kr do wykorzystania na stronie internetowej związków( strona na której można zamawiać domki wypoczynkowe).

Otrzymanym kredytem w wysokości 20.000 kr. będzie można zapłacić za wynajem domku, hotel, bilet samolotowy, kartę na pole namiotowe i inne.

https://orlof.is/baran/site/product/product_list.php

 

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej związków.