Við vinnum fyrir þig

Translate to

Með gæludýr í orlofshús

Á stjórnarfundi Bárunnar voru tekin fyrir erindi félagsmanna varðandi gæludýr í orlofshúsunum. Ákveðið var að leyfa gæludýr í einu húsi Þverlág 2 á Flúðum frá og með 18.11.2022. Þetta verður til reynslu í eitt ár.

Við biðjum gesti um að virða reglur varðandi dýrahald og umgengni húss. Fólki með ofnæmi fyrir dýrum er ráðlagt að fara ekki í þennan bústað.

 

 

Stytting vinnutíma á almennum vinnumarkaði

Í flestum kjarasamningum sem voru undirritaðir 2019 og 2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku. Þetta á þó ekki við um öll stéttarfélög, því ýmsir hópar eru með annars konar útfærslu á vinnuskyldu en hefðbundna 40 stunda vinnuviku.

Hjá félagsmönnum innan SGS þarf t.a.m. að gera greinarmun á styttingu vinnutímans hjá annars vegar starfsfólki á almennum vinnumarkaði og hins vegar starfsfólki ríkis og sveitarfélaga.

Hjá starfsfólki á hinum almenna vinnumarkaði var samið um að á grundvelli meirihlutasamþykkis í atkvæðagreiðslu eigi starfsmenn rétt á að fram fari viðræður um vinnutímastyttingu í 36 virkar vinnustundir á viku að jafnaði samhliða niðurfellingu kaffitíma á dagvinnutímabili. Stjórnendur fyrirtækja geta einnig óskað eftir viðræðum.

Í viðræðum á að gera tillögur um fyrirkomulag hléa með það að markmiði að ná fram gagnkvæmum ávinningi og bæta nýtingu vinnutíma þar sem því verður við komið. Ef formlegir kaffitímar eru felldir niður á að skipta ávinningi vegna bættrar nýtingar vinnutíma og aukinnar framleiðni milli starfsmanna og atvinnurekanda, hlutdeild starfsmanna felst í viðbótarstyttingu virks vinnutíma.

Náist samkomulag um niðurfellingu kaffitíma verður virkur vinnutími 36 klst. á viku, án skerðingar mánaðarlauna. Fyrirkomulag styttingar virks vinnutíma geta verið útfærð á marga vegu, t.d:
1. Tekin eru sveigjanleg hvíldarhlé frá vinnu, eitt eða fleiri.
2. Hádegishlé lengt.
3. Hver vinnudagur styttur, umsaminn fjöldi vinnudaga
styttur eða einn dagur vikunnar styttur.
4. Styttingu safnað upp í frí heila eða hálfa daga.
5. Blönduð leið.

Nánari upplýsingar um fyrirkomulag, gildistöku og atkvæðagreiðslu samkomulags má finna í 5. kafla kjarasamnings SGS og SA.

Hvað varðar styttingu vinnutímans hjá starfsfólki ríkis og sveitarfélaga þá má finna ýtarlegar leiðbeiningar og fræðsluefni á kynningarvefnum betrivinnutimi.is

Veikindadagar á almennum vinnumarkaði teljast í vinnudögum – ekki almanaksdögum

Á síðustu árum hefur ítrekað komið til ágreinings milli ASÍ og SA um hvernig telja skuli veikindadaga. SA hefur haldið því fram að telja skuli almanaksdaga í forföllum en ASÍ haldið því fram að einungis skuli telja þá daga sem launamaður hefði að óbreyttu átt að vinna. Félagsdómur staðfesti túlkun ASÍ með dómi sínum þann 17. desember sl. í máli Verkalýðsfélags Snæfellinga gegn Íslandshótelum.

Deilan hefur aðallega lotið að því hvernig telja skuli úttekt veikindadaga á fyrsta starfsári þ.e. þegar starfsmenn ávinna sér tvo daga fyrir hvern unnin mánuð. Niðurstaða Félagsdóms var mjög afgerandi og þar segir að leggja verði til grundvallar „… að starfsmaður á fyrsta starfsári taki aðeins út veikindarétt sinn þá daga sem hann hefði að óbreyttu átt að vera að vinna, það er þegar hann hefur forfallast, en ekki þegar hann átti að vera í fríi.

Fyrir Félagsdómi var deilt um fleira. Atvik málsins voru þau að starfsmaður hafði samið um að taka sitt fulla starf út með því að vinna lengri vinnudaga og eiga því fleiri frídaga á móti. Í þeim tilvikum segir Félagsdómur að atvinnurekanda geti verið „… heimilt að telja forföll í klukkustundum og draga þær frá áunnum veikindarétti í klukkustundum.“ Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga að hér er Félagsdómur ekki að tala um talningu yfirvinnustunda í ávinnslu eða úttekt, heldur einungis þær stundir sem færðar eru skv. heimild í kjarasamningum. Starfsmaður sem t.d. skilar 100% starfi á 4 dögum í stað fimm, ávinnur sér áfram 2 daga fyrir hvern unnin mánuð en þegar að úttekt kemur kann að vera eðlilegt, veikist hann í heila viku, að telja hann taka út 5 veikindadaga en ekki 4. Dómurinn breytir hins vegar engu fyrir hlutavinnustarfsmann sem vinnur t.d. 4 daga í viku (80%). Í hans tilviki myndi úttektin áfram vera 4 dagar en ekki fimm.

Um talningu veikindadaga og dóminn er nánar fjallað á Vinnuréttarvef ASÍ. Jafnframt er rétt að vekja athygli á því að þrátt fyrir dóminn hefur vinnuréttarvefur SA ekki verið uppfærður og því enn haldið fram að telja skuli almanaksdaga við úttekt.

https://www.asi.is/frettir-og-utgafa/frettir/almennar-frettir/veikindadagar-a-almennum-vinnumarkadi-teljast-i-vinnudogum-ekki-almanaksdogum/

 

Launahækkun 2021

Samkvæmt kjarasamningum SGS og SA hækka kauptaxtar um

24 þús. kr. en almenn hækkun mánaðarlauna er 15.750 kr. frá og með 1. janúar 2021.

Starfsmenn í hlutastarfi fá hlutfallslega hækkun.

Yfirlit yfir launahækkanir frá árinu 2021:

Kjarasamningur á almennum vinnumarkaði  1. janúar til 31. desember 2021

https://www.sgs.is/media/1852/taxtar_sa_1-jan-31-des-2021.pdf

 

Kjarasamningur við ríkið 1. janúar til 31. desember 2021

https://www.sgs.is/media/1851/taxtar_riki_1-jan-31-des-2021.pdf

Kjarasamningur við sveitarfélögin 1. janúar til 31. desember 2021

https://www.sgs.is/media/1850/taxtar_sveitarfelog_1-jan-31-des-2021.pdf

Frí ársáskrift hjá Tækninám.is / yfir 30 námskeið!

Félagsmönnum aðildarfélaga Landsmenntar, Sveitamenntar, Ríkismenntar og Sjómenntar býðst frír aðgangur að Tækninám.is.

Hvort sem þú ert byrjandi að taka þín fyrstu skref, eða lengra kominn og vilt uppfæra þekkingu þína, þá hefur þú alltaf beint aðgengi að kennurum námskeiða í gegnum fræðslugátt Tækninám.is á netinu. Við vitum að í amstri dagsins verður sífellt erfiðara að tileinka sér nýjungar og tækni. Námskeiðin eru því öll sérhönnuð til þess að hjálpa þér að ná tökum á tækninni á sem einfaldastan hátt og ný námskeið eru í boði á 4-8 vikna fresti.

Ekki missa af tækifærinu og tryggðu þér aðgang sem gildir út árið 2021.

Skráðu þig hér: https://taekninam.teachable.com/p/menntastyrkir

Nánari upplýsingar hjá Tækninám.is, hjá þínu stéttarfélagi og einnig hægt að leita upplýsinga hjá Huldu eða Kristínu á skrifstofu fræðslusjóðanna (s:599-1450).

https://landsmennt.is/landsmennt/fri-arsaskrift-hja-taekninam-is-yfir-30-namskeid/