Við vinnum fyrir þig

Translate to

Burt með láglaunastefnuna

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags var haldinn í gærkvöldi á Hótel Selfossi.  Kosnir voru fulltrúar á þing ASÍ sem haldið verður dagana 17 – 19. október nk. Báran á þar þrjá fulltrúa af um það bil 290. Fulltrúar Bárunnar verða Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður, Örn Bragi Tryggvason varaformaður og Hjalti Tómasson varamaður í stjórn.

Miklar umræður urðu um stöðu atvinnumála og komu fram þungar áhyggjur fundarmanna af væntanlegri endurskoðun samninga. Ekki þótti mikil ástæða til bjartsýni eins og kemur fram í eftirfarandi ályktun sem fundurinn samþykkti í lok fundar.

Á fundinum kynnti formaðurinn þjónustukönnun sem framkvæmd var meðal aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins. Þar kemur fram það mat að Báran stendur sig vel í samanburði við önnur félög, sérstaklega þegar kemur að þjónustu við félagsmenn og er vel statt fjárhagslega. Nokkrar breytingar hafa orðið á starfseminni síðustu misseri og er ekki annað að sjá en félagið sé á réttri leið.

Hér er ályktunin sem fundurinn sendir frá sér:

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags haldinn á Hótel Selfossi 19. september 2012 krefst þess að ríkisvaldið standi að fullu við þau loforð sem gefin voru í tengslum við kjarasamning sem undirritaður var árið 2011.

Svikin hafa verið loforð um sambærilega hækkun launa og almannatrygginga og hvar er atvinnuuppbyggingin eða úrbæturnar í atvinnumálunum sem gefa einhverja ástæðu til bjartsýni? Verðbólgumarkmið hafa ekki náðst og reikningurinn lendir af því meiri þunga á fólki eftir því sem launin eru lægri.

Meðan launaskrið er hafið í sumum starfsgreinum eru kjör þeirra lægst launuðu enn undir hungurmörkum. Verði ekki staðið við gefin loforð munu kjör þeirra sem fastir eru í viðjum lámarkstaxta versna til muna.

Fundurinn krefst þess að horfið verði frá þeirri láglaunastefnu sem ríkisvaldið hefur forgöngu um með aðgerðum sínum. Það getur ekki verið þjóðhagslega hagkvæmt að halda hluta þjóðarinnar í fátækragildru,  sem leggur sífellt meir byrðar á herðar ríkisvalds og sveitarfélaga á kostnað þeirra sem þó hafa haldið vinnu sinni. Lægstu taxtar verða að hækka og þeirri fullyrðingu að launahækkanir þeirra launalægstu skapi óstöðugleika í efnahagslífinu er vísað til föðurhúsanna. Þar er annarra skýringa að leita.

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags minnir á að félagið var eitt þriggja aðildarfélaga ASÍ sem vildi fella samningana við síðustu endurskoðun. Þá kom fram að ástæðan var fyrst og fremst vantraust á ríkisstjórnina sem því miður virðist hafa verið á rökum reist.

Báran, stéttarfélag krefst þess að íslenskt launafólk verði losað út úr viðjum þeirrar  láglaunastefnu sem rekin er í íslensku samfélagi.