Við vinnum fyrir þig

Translate to

Desemberuppbót 2011

 

Desemb.uppbót

Álag gr. 2011

Eingr.1/2 2012

     samtals

Almenni samningur milli SGS og SA 

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Samningur f.h. Ríkissjóðs og SGS

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Samingur SGS og Launanefndar sveitarf.

         75.500 kr. 

 

 25.000 kr. 

   100.500 kr. 

Samningur SA vegna Sólheima við Báruna, stéttarfélag

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Samningur Dvalar og hjúkr.h.Kumbaravogs

         75.500 kr. 

 

 25.000 kr. 

   100.500 kr. 

Vinnustaðasamningur Mjólkurbús Flóam.

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Bændsamtök Íslands og SGS

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Landsamband smábátaeigenda og SGS

         48.800 kr. 

       15.000 kr. 

 

     63.800 kr. 

Landsvirkjun og SGS 

         82.775 kr. 

       15.000 kr. 

 

     97.775 kr. 

ATH

Á árinu 2011 greiðist sérstak álag á desemberuppbót kr. 15.000-.

Almenni samningur milli SGS og SA:
Uppbótin greiðist eigi síðar en 15. desember ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Kjarasamningur fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og SA:
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Desemberuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunumskv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á desemberuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda desemberuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frástörfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs.

Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og SA:
Starfsmaður í fullu starfi fær greidda desemberuppbót (persónuuppbót) 1. desember ár hvert. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár.
Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda desemberuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi desemberuppbót.