Við vinnum fyrir þig

Translate to

Kaup og kjör í landbúnaði

Í september 2011 undirrituðu Starfsgreinasamband Íslands og Bændasamtök Íslands sér kjarasamning sem gildir 1. júní 2011 til 31. janúar 2014. SGS vill benda á að umræddur kjarasamningur hefur lagalegt gildi varðandi lágmarkslaun í þeim störfum sem samningurinn fjallar um og á það einnig við um þá sem ekki eiga aðild að stéttarfélagi. Jafnframt skal bent á að lög nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda gilda um störf í landbúnaði sem og önnur sem samið hefur verið um.

 

 Nokkur atriði sem starfsmenn sem vinna almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum ber að hafa í huga varðandi sín kaup og kjör:

  • Samningurinn milli SGS og Bændasamtakanna gildir einnig fyrir ungmenni frá 14 ára aldri.
  • Samningurinn gildir fyrir 40 stunda vinnuviku, virkar 37 klukkustundir og 5 mín. Vinna umfram það skal greidd með yfirvinnu.
  • Semja má um rofinn dagvinnutíma milli 07:00 og 19:00 þó aldrei meira er virkar 7 klst. og 25. mín á dag og þess skal getið í ráðningarsamningi ef þannig er samið.
  • Starfsmaður á rétt á 8 frídögum á mánuði og atvinnurekanda er skylt að veita 4 frídaga.
  • Skýr ákvæði eru um aðbúnað ef búið er á staðnum.
  • Tölur vegna fæðis og húsnæðis er hámark, semja má um lægri greiðslu.
  • Þó að samið sé um hærri grunnlaun en getið er í kjarasamningum gilda önnur ákvæði samningsins óbreytt.
  • Ef unnið er umfram átta stunda vinnudag 5 daga vikunnar er ráðlegt að skrifa hjá sér vinnutímann og æskilegt er að starfsmaðurinn og launagreiðandinn komi sér saman um hvernig sú tímaskrift fer fram