Við vinnum fyrir þig

Translate to

Launahækkanir koma til greiðslu 30.04.2020

Núna um þessi mánaðarmót koma til greiðslu launahækkanir sem tóku gildi um síðustu mánaðarmót.

Launahækkun 1. apríl 2020
Kauptaxtar hækka um 24.000 kr. ( fyrir þá sem eru með lágmarkslaun miðað við taxta)
Almenn hækkun mánaðarlauna er 18.000 kr. ( fyrir alla )
Kjaratengdir liðir kjarasamninga hækka um 2,5%, nema um annað hafi verið samið.

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf
Frá 1. apríl 2020: 335.000 kr. á mánuði.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum
tekjum, en til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og
aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Launauppbót vegna
lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samningsbundinnar launahækkunar vegna
aukinnar menntunar sem samningsaðilar standa sameiginlega að. Laun fyrir vinnu umfram
173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu
sambandi.

Desember- og orlofsuppbót árið 2020

Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár m.v. fullt starf er 51.000 kr.
Desemberuppbót fyrir hvert almanaksár m.v. fullt starf er 94.000 kr.

 

Launatafla frá 1. apríl 2020 – 31. desember 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsaldur miðast við starfsreynslu í starfsgrein en 5 ára þrepið við starf hjá sama atvinnurekanda.
Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum
tekjum, en til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og
aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Launauppbót vegna
lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samningsbundinnar launahækkunar vegna
aukinnar menntunar sem samningsaðilar standa sameiginlega að. Laun fyrir vinnu umfram
173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu
sambandi.
Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf fyrir þá starfsmenn sem eftir að 18 ára aldri er náð hafa
starfað hjá sama atvinnurekanda í a.m.k. 6 mánuði (þó að lágmarki 900 stundir):