Við vinnum fyrir þig

Translate to

Mikilvægi trúnaðarmanna á vinnustöðum

Einn mikilvægasti tengiliður hvers stéttarfélags við félagsmenn sína er trúnaðarmaðurinn. Starf trúnaðarmannsins er oft misskilið og jafnvel gert lítið úr því en með bættri fræðslu og aukinni áherslu stéttarfélaganna sjálfra er það óðum að breytast.

Í sumum félögum hefur alla tíð verið haldið vel utan um trúnaðarmenn, en önnur félög hafa ekki verið nógu vakandi fyrir þeim möguleikum sem felast í að vera í góðu sambandi við félagsmenn sína. Við núverandi ástand í efnahags- og atvinnumálum er enn frekar áríðandi að launþegar séu meðvitaðir um réttindi sín og eigi greiða leið að upplýsingum um samninga og hvaða aðstoð er í boði ef upp kemur ágreiningur um kaup og kjör. Þar er trúnaðarmaðurinn mikilvægur hlekkur.

Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands hafa ákveðið að taka höndum saman og vinna að því markvisst, að efla trúnaðarmenn sína og fjölga í þeirra hópi. Töluvert er um að starfsmenn séu ekki meðvitaðir um þann rétt sinn, sem tryggður er með lögum, að tilnefna eða kjósa trúnaðarmann/menn á sínum vinnustað. Í 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur segir að á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 eða fleiri er stéttarfélagi heimilt að tilnefna 2 menn til trúnaðarstarfa, þ.e. aðaltrúnaðarmann og einn til vara. Kosið er úr hópi starfsmanna en stundum tilnefna starfsmenn einhverja úr sínum hóp. Kosning er þó æskilegri og eru allir starfsmenn kjörgengir séu þeir skráðir félagsmenn í viðkomandi stéttarfélagi.

 Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi hefur á sínum snærum starfsmenn sem veita upplýsingar og aðstoða við kosningar ef þörf er á.