Við vinnum fyrir þig

Translate to

Styrkir úr menntasjóðum

Báran vill vekja athygli félagsmanna sinna á menntasjóðum sem félagið er aðili að. Sjóðirnir eru til þess ætlaðir að styðja félagsmenn til ýmiskonar náms. Meðal þess sem er styrkt eru tölvunámskeið ýmiskonar, tungumálanám og þar með talið íslenskunám fyrir útlendinga, framhaldsnám, háskólanám, starfsnám og tómstundanámskeið allskonar.

Við hvetjum fólk til að kanna réttindi sín og nýta sér það sem er í boði. Hér er leið til að lækka kostnað við nám og því um að gera að láta drauminn rætast.

Atygli er vakin á að hægt er að flytja réttindi milli aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins og einnig er hægt að nýta réttindi frá Verslunarmannafélagi Suðurlands. Starfsmenn sjóðsins sjá um að afla þeirra upplýsinga sem til þarf en félagar þurfa sjálfir að gefa upp hvaða félög þeir hafa greitt til. Ekki er til kerfi sem heldur utan um það.

Til að öðlast rétt til styrks þarf umsækjandi að hafa greitt til félagsins í minnst sex mánuði af síðustu tólf. Til að hljóta fullann styrk þarf að hafa verið greitt af sem nemur lágmarkslaunum síðustu tólf mánuði. Ef það næst ekki, til dæmis ef félagi hefur verið í hlutastarfi, þá greiðist hlutfallslega miðað við lágmarkslaun. Fullur styrkur er kr. 60.000 á hverju tólf mánaða tímabili en heimilt er samkvæmt reglum sjóðanna að reikna upp síðustu þrjú árin og sá sem hefur áunnið sér fullan rétt öll árin á þá rétt á kr. 180.000. Þetta er hægt að gera einu sinni fyrir hvern félagsmann.

Meirapróf er styrkt sérstaklega. Sá sem á fullann rétt í sjóðinn getur fengið að hámarki kr. 100.000 einu sinni. Falli hann hinsvegar undir fyrgreinda þriggja ára reglu getur styrkurinn þó orðið hærri.

Greidd eru 75% af námskeiðsgjöldum en að hámarki kr. 60.000 nema ef um starfsnám er að ræða en þá greiðast 90% af námskeiðskostnaði en að hámarki 60.000. Bóka eða efniskostnaður er ekki greiddur, aðeins námskeiðsgjöld. Það er því nauðsynlegt að fá sundurliðaðan kvittun frá fræðslustofnun.

Umsóknir með kvittunum fyrir greiðslu þurfa að berast fyrir 10. hvers mánaðar en greitt er út þ. 15. Beiðnir sem berast eftir 10. eru afgreiddar í næsta mánuði á eftir.