Við vinnum fyrir þig

Translate to

Vörukarfan hefur hækkað um 5% í Bónus frá því í nóvember

Miklar hækkanir hafa orðið frá því í haust á grænmeti, ávöxtum, mjólkurvörum, ostum og kjötvörum í vörukörfu ASÍ, að því er fram kemur í nýrri mælingu verðlagseftirlitsins sem gerð var í febrúar (vika 7). Við samanburð á mælingu verðlagseftirlitsins frá því í nóvember 2010 (vika 44) og nú í febrúar, hækkar vörukarfan í öllum verslunum nema 11/11 og Samkaupum-Úrvali, en mesta hækkunin er í Hagkaupum um 9,1% og Bónus um 5,1%. Kostur neitaði að taka þátt í mælingunni.

Könnunina í heild sinni má sjá hér.

Tekið af heimasíðu ASÍ

Gangur kjaraviðræðna

Samninganefnd ASÍ hitti forystu SA á fundi hjá ríkissáttasemjara 10. febrúar til að freista þess að koma kjaraviðræðum í gang að nýju en þær höfðu að mestu legið niðri í tvær vikur vegna þeirrar kröfu SA að niðurstaða vegna breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu lægju fyrir áður en samið yrði. Niðurstaða þess fundar var að hefja samningaviðræður að nýju. Jafnframt var ákveðið að gefa landssamböndunum og félögunum rými til að vinna áfram að samningum um sín mál. Hefur sú vinna gengið vel.

Mánudaginn 21. febrúar var síðan sett í gang vinna við samninga um sameiginleg mál, önnur en launin sjálf, í samræmi við kröfugerð sem sett var fram af samninganefnd ASÍ. Er unnið í sex hópum að málum sem eru á sameiginlegu borði allra félaga. Þessir hópar eru:
Vaktir og yfirvinna
Jafnrétti, persónuvernd og samráð
Lífeyrismál
Aðilaskipti, kennitöluflakk og svört atvinnustarfssemi
Opinber útboð
Slysa- og veikindaréttur

Þrátt fyrir að forseti Íslands hafnaði lögunum um Icesave staðfestingar er enn unnið að því að gera 3ja ára kjarasamning og miðast viðræður m.a. við stjórnvöld við það. Samkvæmt tímaplani er miðað við það að ljúka þessum viðræðum fyrir miðjan mars en að launabreytingar taki gildi frá 1. mars. Við það er miðað að samningurinn öðlist ekki gildi fyrr en eftir 3ja mánaða aðlögunartíma, þar sem unnið verður að því að hrinda í framkvæmd ýmsum breytingum og ákvörðunum sem stjórnvöld og Alþingi þurfa að efna í tengslum við samninginn. Samkomulag er um að vegna tímabilsins mars-maí verði greidd eingreiðsla og gangi hlutirnir eftir mun samningurinn sjálfur taka gildi í júní. Náist ekki samkomulag við stjórnvöld og Alþingi breytist samningurinn í skammtímasamning fram á haustið.

Ljóst má vera að veik staða íslensku krónunnar setur þróun kjaramála í mikla óvissu vegna mikils ójafnvægis í gjaldeyrishreyfingum auk gjaldeyrishafta. Samninganefnd ASÍ hefur því lagt mikla áherslu á að samhliða afnámi gjaldeyrishaftanna verði mörkuð trúverðug leið til þess bæði að styrkja gengi krónunnar um a.m.k. 15% og jafnframt tryggja stöðuleika hennar.
 
Tekið af heimasíðu ASÍ

Fréttir af samningamálum

Samkvæmt fréttum sem berast úr Karphúsinu þá ganga viðræður um ýmsa kafla aðalkjarasamnings nokkuð vel og þegar er búið að skrifa undir nokkra þeirra.

Í þessari viku hefur verið unnið í samningum vegna kjötvinnslunnar og í veikinda og slysamálum, þ.e. skilgreiningum á vinnuslysum. Mesta vinnan felst í að lagfæra taxta og sníða samninga að nýjum lögum og reglugerðum.

Ekki er farið að ræða launaliði við atvinnurekendur eða ríki og sveitarfélög en töluverðar umræður hafa skapast um niðurstöður könnunarinnar sem er að finna hér neðar á síðunni og telja menn það styðja þá ákvörðun að halda fram sameiginlegri launastefnu þrátt fyrir að lítill hluti verkalýðshreyfingarinnar sé á öðru máli.

Boðað verður til fundar í samninganefndinni þegar ný launatafla lítur dagsins ljós. Ekki þora menn að gefa upp hvenær menn telja að samningum ljúki en menn eru hóflega bjarsýnir um að það gerist upp úr miðjum næsta mánuði.

Frekari fréttir verða birtar hér á síðunni um leið og frá einhverju er að segja.

Ný skoðanakönnun – langflestir vilja sameiginlega launastefnu

Ný skoðanakönnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir ASÍ sýnir að 94% þeirra sem taka afstöðu vilja sambærilegar launahækkanir fyrir alla í komandi kjarasamningum á móti 6% sem vilja meiri launahækkanir til þeirra sem starfa í útflutningsgreinum. Þá vilja 48% að verkalýðshreyfingin leggi mesta áherslu á að tryggja kaupmátt launa í yfirstandandi kjaraviðræðum en 24% vilja að áherslan sé að tryggja atvinnuöryggi.

 

Í báðum spurningum voru þeir aðeins spurðir sem eiga aðild að stéttarfélögum. Fyrri spurningin hljóðaði þannig:

Nú standa yfir viðræður um nýja kjarasamninga. Hvort ertu hlynntari því að verkalýðshreyfingin leggi áherslu á sambærilegar launahækkanir fyrir alla, eða meiri launahækkanir til þeirra sem starfa í útflutningsgreinunum, sem njóta nú góðs af gengi krónunnar? 94% sögðust vilja sambærilegar launahækkanir fyrir alla en 6% vildu að þeir fái meiri launahækkanir sem starfa í útflutningsgreinunum.

Hin spurningin snéri að því hvað verkalýðshreyfingin ætti að leggja mesta áherslu á í kjaraviðræðunum. 19% vildu beinar launahækkanir, 48% að kaupmáttur yrði tryggður og 24% að áherslan væri á atvinnuöryggi.

Niðurstöðurnar má skoða betur hér.

Félagsvísindastofnun Háskólans gerði skoðanakönnunina fyrir Alþýðusamband Íslands. Úrtakið var 1200 manna slembiúrtak úr þjóðskrá, 18 ára og eldri. Könnunin var gerð í gegnum síma dagana 5.-16. febrúar 2011. Nettósvarhlutfall var 62,9%.

Tekið af heimasíðu ASÍ

Mikilvægi trúnaðarmanna á vinnustöðum

Einn mikilvægasti tengiliður hvers stéttarfélags við félagsmenn sína er trúnaðarmaðurinn. Starf trúnaðarmannsins er oft misskilið og jafnvel gert lítið úr því en með bættri fræðslu og aukinni áherslu stéttarfélaganna sjálfra er það óðum að breytast.

Í sumum félögum hefur alla tíð verið haldið vel utan um trúnaðarmenn, en önnur félög hafa ekki verið nógu vakandi fyrir þeim möguleikum sem felast í að vera í góðu sambandi við félagsmenn sína. Við núverandi ástand í efnahags- og atvinnumálum er enn frekar áríðandi að launþegar séu meðvitaðir um réttindi sín og eigi greiða leið að upplýsingum um samninga og hvaða aðstoð er í boði ef upp kemur ágreiningur um kaup og kjör. Þar er trúnaðarmaðurinn mikilvægur hlekkur.

Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands hafa ákveðið að taka höndum saman og vinna að því markvisst, að efla trúnaðarmenn sína og fjölga í þeirra hópi. Töluvert er um að starfsmenn séu ekki meðvitaðir um þann rétt sinn, sem tryggður er með lögum, að tilnefna eða kjósa trúnaðarmann/menn á sínum vinnustað. Í 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur segir að á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 eða fleiri er stéttarfélagi heimilt að tilnefna 2 menn til trúnaðarstarfa, þ.e. aðaltrúnaðarmann og einn til vara. Kosið er úr hópi starfsmanna en stundum tilnefna starfsmenn einhverja úr sínum hóp. Kosning er þó æskilegri og eru allir starfsmenn kjörgengir séu þeir skráðir félagsmenn í viðkomandi stéttarfélagi.

 Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi hefur á sínum snærum starfsmenn sem veita upplýsingar og aðstoða við kosningar ef þörf er á.

Báran, stéttarfélag – nýr starfsmaður

Hjalti Tómasson hefur verið ráðinn tímabundið hjá Bárunni, stéttarfélagi. Hann mun meðal annars vinna að verkefnum sem snúa að trúnaðarmönnum, vinnustaðakynningum og aðstoða eftirlitsfulltrúa með vinnustaðaskírteinum. Hjalti er boðinn velkominn til starfa hjá Bárunni.

Bunki af ályktunum sendur þingmönnum

Í aðdraganda endurskoðunar kjarasamninga sem fram fór þann 20. janúar sendi fjöldi sambanda og félaga innan ASÍ frá sér ályktanir þar sem vanefndir ríkisstjórnarinnar voru harðlega gagnrýndar. Á formannafundi 19. janúar kom fram sá vilji fundarmanna að öllum alþingismönnum þjóðarinnar yrðu sendar þessar ályktanir. Það hefur nú verið gert og bárust þær þingmönnum í gær undir yfirskriftinni Pacta Sunt Servanda (Samningar skulu standa).

Meðfylgjandi bréf frá forseta ASÍ fylgdi ályktunum.


Hér má lesa ályktanirnar 18
sem sendar voru öllum alþingismönnum þjóðarinnar í gær.

Tekið af heimasíðu ASÍ

Afsláttur af hótelgistingu fyrir félagsmenn Bárunnar

Báran stéttarfélag hefur samið við Edduhótel og Fosshótel um afsláttarkjör fyrir félagsmenn. Hótelin gefa út gistimiða sem verða til sölu á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna. Edduhótelin eru opin yfir sumartímann og mörg Fosshótel eru opin allt árið. Félagsmenn geta því nú þegar komið á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna og keypt afsláttarmiða á Fosshótel. Gistimiðar á Edduhótel verða seldir frá og með 18. janúar nk.  Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna í síma 480-5000.

Fosshótel:

Verð á gistimiða er krónur 8.000,-. Miðinn gildir fyrir tveggja manna herbergi með baði, morgunverður innifalinn (tveir miðar í júní júlí og ágúst). Aukarúm kostar 5.000 krónur (1 barn undir 12 ára frítt í herbergi með foreldri/um).

Bóka má beint á hótelunum í gegnum síma. Einnig er tekið við bókunum á aðalskrifstofu Fosshótela í síma 562 4000. Ekki er hægt að bóka í gegnum bókunarvél á heimasíðu.


Hótelin sem eru opin í vetur eru:

Fosshótel Lind, Rauðarárstígur 18, 101 Reykjavík allt árið, sími 562 3350

Fosshótel Baron, Baronstígur 2, 101 Reykjavík allt árið, sími 562 3204

Fosshótel Reykholt, 320 Reykholt allt árið*, sími 435 1260

Fosshótel Húsavík, Ketilsbraut 22, 640 Húsavík allt árið*, sími 464 1220

Fosshótel Dalvík, Skíðabraut 18, 620 Dalvík allt árið**, sími 466 3395

Fosshótel Skaftafell, Freysnesi, 785 Öræfum allt árið*, sími 478 1945

Fosshótel Mosfell, Þrúðvangur 6, 850 Hella (01.06. – 31.08), sími 487 5828

Fosshótel Vatnajökull, Lindarbakka, 781 Hornafjörður (09.05. – 25.09), sími 478 2555

Fosshótel Laugar, 650 Laugar (01.06.- 19.08), sími 464 6300

*Opið í vetur, lokað frá 15. desember til byrjun janúar.

**Skert starfsemi yfir vetrartímann gæti hafist í lok október og staðið fram í ca. mars, það þýðir að betra er að hringja á þau hótel með góðum fyrirvara til að athuga hvað er í boði. Skert starfsemi getur þýtt að ekki er næturvakt á hótelinu og jafnvel að veitingar séu ekki í boði.

Edduhótel:

Verð á gistimiða er krónur kr. 8.450,-. Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna herbergi með handlaug í eina nótt. Ekki er innifalin morgunverður.

Greiðslumiðana má nota á öllum Edduhótelunum sem eru 12 hringinn í kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að bóka gistingu. Hótelin bjóða gistingu ýmist í herbergjum með handlaug eða með baði og sum hvorutveggja. Á Edduhótelunum er boðið upp á fjölbreyttar veitingar.

Leyfilegt er að taka með sér 1-2 börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk hefur svefnpoka eða rúmföt. Við útvegum dýnu.

Sé gist í herbergi m/baði greiðist aukagjald kr. 7.000- á herbergi.

Sé gist í herbergi m/baði á Hótel Eddu Plus* greiðist aukagjald kr.10.100,-.

– Eins má greiða fyrir upgrate í hvort sem er herbergi með baði eða PLUS herbergi með 2 stk af miðum sem gilda fyrir herbergi með handlaug.

Hótel Edda Plus eru Hótel Edda, Akureyri, Stórutjörnum, Laugum í Sælingsdal og Vík. Þar eru herbergi með baði, sjónvarpi og síma.

Allar frekari upplýsingar um hótelin eru veittar í síma 444 4000 og edda@hoteledda.is

Upplýsingar um hótelin má einnig fá á heimasíðunni https://www.hoteledda.is/

 


Edduhótel:

Suðurland

Hótel Edda Skógar

Hótel Edda ML Laugarvatn

Hótel Edda Vík

Hótel Edda ÍKÍ Laugarvatn

Austurland

Hótel Edda Nesjum

Hótel Edda Neskaupstaður

Hótel Edda Egilsstaðir

Norðurland

Hótel Edda Stórutjarnir

Hótel Edda Akureyri

Hótel Edda Laugarbakki

Vestfirðir

Hótel Edda Ísafjörður

Hótel Edda Laugar í Sælingsdal

Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands boða samninganefndir til fundar miðvikdaginn 11. janúar nk.

Nú er komið að því að setjast þurfi niður og fara yfir stöðuna á kjarasamningum. Endurskoðun skal, samkvæmt samningnum, lokið 20. janúar 2012 og þarf þá að liggja fyrir ákvörðun um hvort samningurinn standi eða verði sagt upp.

Formannafundur ASÍ var haldinn í gær og var niðurstaða fundarins sú að formenn könnuðu baklandið í sínum félögum áður en endanleg ákvörðun yrði tekin.

Báran, stéttarfélag og Verslunarmannfélag Suðurlands boða samninganefndir sínar til fundar þar sem þessi mál verða rædd.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ mun mæta til fundarins og fara yfir forsendur, efndir og vanefndir.


Fundurinn verður miðvikudaginn 11. janúar næstkomandi kl. 19:00 í húsnæði stéttarfélaganna að Austurvegi 56, 3. hæð